کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده – Simple Present

حال ساده، برخلاف اسمش تنها برای بیان عمل در زمان حال استفاده نمیشود.کاربرد های فراوانی دارد و در موقیت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال در مواردی که در زیر ذکر شده است از زمان “حال ساده در انگلیسی” استفاده میکنیم.

۱- صحبت کردن درباره ی کارهای تکراری و یا عادت هایی که به طور منظم انجام میشود.

زمان حال ساده انگلیسی
من هر صبح زود بیدار میشوم و به مدت یک ساعت ورزش میکنم.I get up every day early and practice for an hour
من تقریبا هر روز از اینترنت استفاده میکنم.I use Internet just about every day

نکته : قید ها و کلماتی که تعداد دفعات انجام کار و یا مدت زمان انجام کار را به صورت مکررا نشان میدهند که به اصطلاح به قید های تکرار معروف هستند، میتوانند همراه با فعل حال ساده به کار گرفته شوند مانند:

… , Always , Generally , Usually , Normally , Often , Every day , Every evening

۲- صحبت کردن درباره ی موقعیت هایی که در حال حاضر وجود دارند و حقیقت امر به حساب می آیند.

فرمول زمان حال ساده
پدر و مادرم صاحب یک رستوران هستند.My parents own a restaurant
او همیشه کیف پولش را فراموش میکند.She always forgets her wallet

۳-صحبت کردن درباره ی حقایق علمی تغییر ناپذیر.

نشانه حال ساده در انگلیسی
آب در ۱۰۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید.Water boils in 100 degree centigrade
خورشید همیشه از صبح تا شب میدرخشد.The sun shine from morning to evening

۴-استفاده در هنگام معرفی کردن و آدرس پرسیدن.

برو به سمت چراغ راهنمایی، سپس به سمت چپ بپیچYou go down to the traffic light, then you turn left
برای شروع به کار کردن برنامه، اول کلیک کن روی آیکون در دسکتاپTo start the program, first you click on the icon on desktop

۵- صحبت کردن درباره ی فیلم، کتاب و یا نمایش.

توی فیلم، خانم عاشق اون آقای خوشتیپ شد.In the film, the lady falls in love with that handsome man

تا به اینجای کار با موارد استفاده از حال ساده در زبان انگلیسی آشنا شده ایم. حال برای استفاده ی وسیع تر از این زمان فعل لازم است فرم سوالی و منفی آن را نیز یاد بگیریم.

.He plays tennisverb / verb (e)s+
.She doesn’t play tennisdo/ does not + verb
?Do you play tennis?do / does … + verb?

 

یادآوری

همانطور که میدانید در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی افعال صرف نمیشوند و به یک صورت واحد برای مونث و مذکر یا جمع و مفرد به یک صورت واحد به کار میروند. تنها نکته این است که تنها زمانی که فاعل جمله سوم شخص مفرد she / he / it باشد فعل با گرفتن s- یا es- از سایر فاعل ها متمایز میشود. همچنین در هنگام به کار بردن افعال کمکی مانند do و does تنها برای سوم شخص مفرد از does و برای سایر اشخاص از do در زمان حال استفاده میکنیم.

منفی کردن افعال حال ساده

نکته ی مهم برای منفی کردن افعال حال ساده در انگلیسی این است که نمیتوان فعل اصلی جمله را با اضافه کردن not منفی کردن. برای این کار حتما باید از افعال کمکی do و does استفاده میکنیم. همانطور که در بالا یادآوری شد، تفاوت این دو کلمه در این است که فعل does برای سوم شخص مفرد استفاده میشود و do برای سایر اشخاص مفرد و جمع به کار میرود.

منفی کردن حال ساده در انگلیسی

توجه داشته باشید که افعال کمکی در هنگام منفی شدن ممکن است به صورت مختصر بیان شوند.

do not = don’t

does not = doesn’t

به مثال های زیر توجه کنید.

من نمیخوام خبرهای بد را بشنوم..I don’t want to hear bad news
ما در شهرها تند رانندگی  نمیکنیم..We don’t drive fast in cities
معلمم من را در مهمانی ندید..My teacher doesn’t see me in the party

سوالی کردن افعال حال ساده

در هنگام سوال کردن، ساختار جمله حتما باید به صورت سوالی مطرح شود. بسته به نوع سوال و چیزی که مورد سوال قرار میگیرد به دو صورت سوال مطرح میشود.

حالت اول : Yes /No questions

در این نوع سوال ها جواب به صورت بله یا خیر مطرح میشود. پرسش به صورت کاملا مستقیم پرسیده میشود و میتوان ترجمه ی این نوع سوال را با کلمه ی ” آیا” شروع کرد.

حالت دوم: Wh-questions

در این حالت کلمات پرسشی برای سوال کردن درباره ی زمان، مکان، چگونگی و .. مطرح میشوند. این کلمات عبارتند از:

What | Which | who | When | Where | Why | How

چگونه | چرا | کجا | چه زمان (کِی) | چه کسی | کدام | چه چیزی (چه)

در این حالت سوالی کردن جمله نیز ما به فعل های کمکی احتیاج داریم. این فعل های کمکی هستند که فرم جمله را به صورت سوالی در می آورند و به مخاطب کمک میکند تا مفهموم سوالی بودن جمله را متوجه شود.

حال به مثال های زیر توجه کنید:

آیا تو سگ دوست داری؟?do you love dogs
ظاهر اون دختر چگونه است؟?what does she looks like
کی به خانه برمیگردی؟?when do you come home

 

تمرین

اگر تا اینجای مطلب رو خوندین، دیگه وقتشه که خودتون رو بسنجید.

put the verb into the correct form

۱٫ Julie ……….. (not / drink) tea very often.

۲٫ what time ……….. (the bank / close) here?

۳٫ I’ve got a car, but I …………. (not / use) it much.

۴٫ It ……………. (take) me an hour to get to work. how long …………….. (it / take) you?

۵٫ David isn’t very fit. he ………………. (not / do) any sport.

۶٫ the earth ………….. (go) round the sun.

۷٫ Rice ………….. (not / grow) in Britain.

۸٫ Vegetarians ………….. (not / eat) meat.

۹٫ look at this sentence. what …………. (this word / mean)?

۱۰٫ ‘What ……………..(you / do)?’ ‘I’m an electrician’.

۱٫ don’t drink

۲٫ do the banks close

۳٫ don’t use

۴٫ takes | does it take

۵٫ doesn’t do

۶٫ goes

۷٫ doesn’t grow

۸٫ don’t eat

۹٫ does this word mean

۱۰٫ do you do 

برگشت به بالا
0