جملات زبان انگلیسی در مورد انواع بوها

جملات زبان انگلیسی در مورد انواع بوها

جملات زبان انگلیسی در مورد انواع بوها

 اصطلاحات و جملات زبان انگلیسی در مورد انواع بوها یکی از خدمات رایگان سایت آموزش زبان است که شامل در این قسمت می توانید با بوهای سوختنی، نفت و سایر بوهای خوش آیند و نامطبوع دیگر آشنا شوید شما همچنین می توانید برای آشنایی با محصولات آموزش پیشرفته زبان انگلیسی به سایت موسسه نصرت نیز مراجعه کنید.

۱- این چه بویست؟ بوی سوختنی حس می کنی؟

What’s that smell? Can you smell something burning?

 

۲- بله، فکر می کنم کمی/ خیلی بوی نفت می آید.

Yeah, I guess it’s the strong/ weak smell of oil.

 

۳- چرا شیر را بو می کنی؟

Why are you sniffing the milk?

 

۴- حس بویایی اش را از دست داده.

He has lost his sense of smell.

 

۵- حس بویایی خوبی دارد.

He has a good sense of smell.

 

۶- چطور می توانم رایحه این سوپ را بهتر کنم؟

How can I improve the flavor of this soup?

 

۷- عطرت با حال است! چه عطری زده ای؟

Your perfume is cool! What perfume are you wearing?

 

۸- وقتی از کنارم می گذشت، بوی عطرش را حس کردم.

As she walked past, I caught a whiff of her perfume.

 

۹- عطر خوش بوی شما را دوست دارم.

I like your sweet perfume.

 

۱۰- پیراهنت بوی تنباکو می دهد.

Your shirt smell of tobacco.

 

۱۱- این گوشت فاسد شده بوی بسیار بدی می دهد.

This rotten meat gives off a terrible smell.

 

۱۲- این صابون رایحه خیلی خوبی دارد. این صابون خوش بو را از کجا خریده ای؟

This soap has a nice scent. Where did you buy this scented soap?

 

آموزش زبان نصرت انگلیسی تصویری - اندرویدی

۱۳- پیف، پاهایت بوی بد می دهند.

Phew, you have got smelly feet.

 

۱۴- بدنت بوی خیلی بدی می دهد.

You have a very bad body odor.

 

۱۵- دهانت بوی سیر می دهد.

Your breath stinks of garlic.

 

۱۶- از این بوی گَند متنفرم.

I hate this foul smell.

 

۱۷- چرا اینجا از خوشبو کننده هوا استفاده نمی کنی؟

Why don’t you use an air-freshener here?

برگشت به بالا
0