آموزش تصویری زبان انگلیسی- در مدرسه

48 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- در مدرسه

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– در مدرسه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- در مدرسه

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- میوه ها

67 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- میوه ها

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– میوه ها

آموزش تصویری زبان انگلیسی- میوه ها

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- لباس زنانه

75 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- لباس زنانه

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– لباس زنانه

آموزش تصویری زبان انگلیسی- لباس زنانه

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- در شهر

86 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- در شهر

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– در شهر ؛

آموزش تصویری زبان انگلیسی- در شهر

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- کشورها

85 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- کشورها

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– کشورها ؛

 

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

85 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– شهرها ؛

آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

76 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

در این بخش از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان،  آموزش تصویری زبان انگلیسی– ابراز مخالفت را می آموزیم.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان مشکل

90 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان مشکل

در این بخش از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان ، آموزش تصویری زبان انگلیسی– بیان مشکل را بررسی می کنیم:

 

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

82 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

آموزش تصویری زبان انگلیسی– اجازه دادن : این جملات برای زمانی کاربرد دارند که می خواهید به مخاطب خود برای انجام کاری اجازه دهید و به او بگویید که امکان انجام کاری برایش ممکن است.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ماههای سال

29 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ماههای سال

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– ماههای سال

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ماههای سال

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

صفحه 1 از 9123456789