آموزش تصویری زبان انگلیسی- صحبت درباره فیلم

41 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- صحبت درباره فیلم

آموزش تصویری زبان انگلیسی- صحبت درباره فیلم : با استفاده از این جملات می توانید حس خود را در مورد فیلمی که دیده اید برای دوستانتان بیان کنید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- صحبت درباره فیلم

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درخواست مودبانه

45 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درخواست مودبانه

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درخواست مودبانه : جملات و اصطلاحاتی که در این قسمت آموزش داده ایم به شما کمک می کند که در هنگام درخواست کردن از دیگران مناسب ترین جمله را با توجه به موقعیت مورد نظر انتخاب کنید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی -درخواست مودبانه

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – موافق بودن

44 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – موافق بودن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – موافق بودن : این لغات و اصطلاحات به شما کمک می کند تا هنگامی که با موضوعی موافق هستبد به صورت رسمی یا غیر رسمی نظر خود را بیان کنید

آموزش تصویری زبان انگلیسی - موافق بودن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اظهار داشتن مالکیت

47 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اظهار داشتن مالکیت

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اظهار داشتن مالکیت

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اظهار داشتن مالکیت

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – ابراز قدردانی

50 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – ابراز قدردانی

آموزش تصویری زبان انگلیسی – ابراز قدردانی

Expressing Gratitude

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – تعریف کردن از چیزی

48 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – تعریف کردن از چیزی

آموزش تصویری زبان انگلیسی – تعریف کردن از چیزی

Giving Compliments

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – در پاسخ تشکر کردن

51 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – در پاسخ تشکر کردن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – در پاسخ تشکر کردن (این جملات برای زانی ناسب است که کسی از شما تشکر می کند و شا می خواهید به تشکر کردن او پاسخ دهید.)

Responding to “Thank You”

آموزش تصویری زبان انگلیسی – در پاسخ تشکر کردن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – پیشنهاد کمک دادن

53 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – پیشنهاد کمک دادن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – پیشنهاد کمک دادن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – پیشنهاد کمک دادن

 

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – گفتگو با تلفن

56 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – گفتگو با تلفن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – گفتگو با تلفن ، در این ویدئو می آموزید که چگونه به تلفن پاسخ دهید و خود را معرفی کنید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی – گفتگو با تلفن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اجازه گرفتن

62 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اجازه گرفتن

آموزش تصویری زبان انگلیسی – اجازه گرفتن  برای کسانی که می خواهند مکالمات جدید بیاموزند.

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

صفحه 1 از 212