آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

40 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– شهرها ؛

آموزش تصویری زبان انگلیسی- شهرها

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پاسخ دادن به دعوت دیگران

34 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پاسخ دادن به دعوت دیگران

عنوان آموزش این بخش از مجموعه آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت زبان آموزش زبان : آموزش تصویری زبان انگلیسی– پاسخ دادن به دعوت دیگران ؛

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پاسخ دادن به دعوت دیگران

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

39 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

در این بخش از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان،  آموزش تصویری زبان انگلیسی– ابراز مخالفت را می آموزیم.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ابراز مخالفت

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان مشکل

56 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان مشکل

در این بخش از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان ، آموزش تصویری زبان انگلیسی– بیان مشکل را بررسی می کنیم:

 

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پرسیدن نظر دیگران

44 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پرسیدن نظر دیگران

در این بخش از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان،  آموزش تصویری زبان انگلیسی– پرسیدن نظر دیگران ، را بررسی می کنیم:

آموزش تصویری زبان انگلیسی- پرسیدن نظر دیگران

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ترس از انجام کاری

49 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- ترس از انجام کاری

در این قسمت از آموزش رایگان زبان انگلیسی سایت آموزش زبان  آموزش تصویری زبان انگلیسی– ترس از انجام کاری ؛ را بررسی می کنیم. البته در این پست هدف اصلی ما بررسی اصطلاح “get cold feet” است.

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- من نمی دانم

44 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- من نمی دانم

در بخش آموزش تصویری زبان انگلیسی– من نمی دانم ؛ جملات و اصطلاحات انگلیسی را بررسی می کنیم که به شما یاد می دهند چگونه در هنگام صحبت کردن عدم اگاهی خود را در مورد موضوعی بیان کنید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- من نمی دانم

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- تشویق کردن

49 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- تشویق کردن

آموزش تصویری زبان انگلیسی– تشویق کردن : این جملا زمانی کاربرد دارند که شما میخواید با تشویق کردن خود به دیگران انگیزه بدهید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- تشویق کردن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان ناتوانی

45 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان ناتوانی

آموزش تصویری زبان انگلیسی– بیان ناتوانی : با استفاده از جملات و اصطلات می توانید هنگامی که در انجام دادن کاری ضعف یا مشکل دارید ان را بیان کنید.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- بیان ناتوانی

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

51 views

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

آموزش تصویری زبان انگلیسی– اجازه دادن : این جملات برای زمانی کاربرد دارند که می خواهید به مخاطب خود برای انجام کاری اجازه دهید و به او بگویید که امکان انجام کاری برایش ممکن است.

آموزش تصویری زبان انگلیسی- اجازه دادن

(بیشتر…)

دانلود + ادامه مطلب